Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002

Kazalo

641. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj, stran 1180.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj, št. 03-17/99 z dne 30. 11. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj je izdelan v treh izvodih za 5679,85 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki oziroma v katastrskih občinah Gorenja Ravan, Hotavlje, Leskovica, Zali log, Trebija, Stara Oselica, Koprivnik, Podjelovo brdo, Laniše in Javorjev dol.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranj je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 41, Poljane nad Škofjo Loko, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-4/00
Ljubljana, dne 5. februarja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost