Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002

Kazalo

640. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec, stran 1180.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec, št. 04-64/98 z dne 17. 7. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec je izdelan v treh izvodih za 5728,93 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Občini Logatec, oziroma v katastrskih občinah Dolenji Logatec, Laze, Grčarevec, Gorenji Logatec, Hrušica, Ravnik, Hotedršica in Novi svet.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Logatec, Tržaška cesta 19a, Logatec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4-3/00
Ljubljana, dne 5. februarja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost