Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002

Kazalo

551. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke, stran 951.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 56/01 in 70/01) se v II. delu v 2. točki za podtočko h doda podtočka i, ki se glasi:
»i) kolagen, če je pridobljen iz kož živali, ki ne izvirajo iz Velike Britanije in so bile ocenjene kot uporabne za prehrano ljudi. Kolagen mora biti pridobljen po postopku, ki vsebuje naslednje faze:
– alkalna obdelava najmanj 24 ur pri pH 13 oziroma druga ustrezna obdelava v intervalu do pH ne manj kot 11,5 najmanj 48 ur,
– nevtralizacija,
– ekstrakcija s kislino pri pH 0,8 najmanj 6 ur pri sobni temperaturi oziroma druga ustrezna obdelava v intervalu do pH največ 3,3 najmanj 48 ur pri sobni temperaturi,
– sušenje pri najmanj 80 °C.«.
II
V II. delu se doda točka 4, ki se glasi:
»4. Prepoved iz 1. točke tega dela odločbe velja le za pošiljke, ki izvirajo iz Velike Britanije.«.
III
Za II. delom se doda nov III. del, ki se glasi:
“III
Dovoljen je uvoz in prevoz pošiljk svežega odkoščenega mesa, ki izvira od goved in drobnice iz Urugvaja, zaklanih do 23. aprila 2001 oziroma po 1. novembru 2001 in je bilo ocenjeno kot uporabno za prehrano ljudi brez omejitev.
Prav tako je dovoljen uvoz in prevoz pošiljk svežega odkoščenega mesa, ki izvira od goved iz Paragvaja in je bilo ocenjeno kot uporabno za prehrano ljudi brez omejitev.
Dodatne pogoje, ki jih morajo ob uvozu in prevozu izpolnjevati pošiljke iz tega dela odločbe, predpiše Veterinarska uprava RS v uvoznem dovoljenju, v skladu s predpisi, ki urejajo uvoz in prevoz pošiljk, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen.«.
Dosedanji III., IV. in V. del postanejo IV., V. in VI. del.
IV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-28/01-2
Ljubljana, dne 6. februarja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

AAA Zlata odličnost