Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

499. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej, stran 890.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/96, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 28. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) izdaja župan Občine Veržej
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej.
2. člen
Osnutek odloka bo razgrnjen v sejni sobi Občine Veržej, in sicer dva meseca od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, o kateri bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
Občani in zainteresirani lahko podajo v času javne razprave pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek pri upravi Občine Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-255/01
Veržej, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost