Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

492. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2002, stran 881.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 6/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 68/98 – odločba US in 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99, 59/99 – odločba US in 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US in 87/01-Zsam-1), določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01); Odloka o komunalnih taksah v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/93), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 65/97) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 31. 1. 2002 po obravnavi predloga sklepa o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto sprejel naslednji
S K L E P
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2002
1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2002 znaša 8,43 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-1/2002
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost