Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

489. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 880.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 6., 32. oziroma 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 5. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99) se 18. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Koncesija bo podeljena v skladu s 36. in 37. členom zakona o gospodarskih javnih službah na podlagi javnega razpisa in ob smiselni uporabi določb zakona o javnih naročilih. Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu za izbiro koncesionarja.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi. Javni razpis je veljaven v primeru, če se nanj prijavita vsaj dva kvalificirana ponudnika.
Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan.
Koncesionar se na podlagi predloga strokovne komisije izbere z upravno odločbo, ki jo izda Mestna uprava mestne občine Murska Sobota.
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena od ponudb ni sprejemljiva za koncedenta, ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35206-3/02
Murska Sobota, dne 5. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost