Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

467. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o enostavnih tlačnih posodah, stran 851.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena odredbe o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02) izdaja ministrica za gospodarstvo
S E Z N A M S T A N D A R D O V
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o enostavnih tlačnih posodah

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

 

 

 

 

SIST EN 286-1:1998

Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne namene

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes

EN 286-1:1998

SIST EN 286-2:1998

Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnike

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers

EN 286-2:1992

SIST EN 286-3:1998

Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock

EN 286-3:1994

SIST EN 286-4:1998

Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock

EN 286-4:1994

SIST EN 571-1:1998

Neporušitvene preiskave - Preiskave s penetranti - 1. del: Splošna načela

Non destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles

EN 571-1:1997

SIST EN 583-1:2000

Neporušitvene preiskave - Ultrazvočne preiskave - 1. del: Splošna načela

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General principles

EN 583-1:1998

SIST EN 1011-1:1999

Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 1. del: Splošne smernice za obločno varjenje

Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding

EN 1011-1:1998

SIST EN 1290:1999

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Preskušanje zvarnih spojev z magnetnimi delci

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle examination of welds

EN 1290:1998

SIST EN 1330-3:2000

Neporušitvene preiskave - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji

Non-destructive testing — Terminology — Part 3: Terms used in industrial radiographic testing

EN 1330-3:1997

SIST EN 1714:1999

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje zvarnih spojev

Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints

EN 1714:1997

SIST EN 12062:1998

Neporušitvene preiskave zvarnih spojev - Splošna pravila za kovinske materiale

Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials

EN 12062:1997

SIST EN ISO 6520-1:1999

Varjenje in podobni postopki - Razdelitev geometrijskih nepopolnosti v kovinskih materialih - 1. del: Talilno varjenje (ISO 6520-1:1998)

Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:1998)

EN ISO 6520-1:1998

 

1:    Oznaka standarda: standardizirana referenčna oznaka standarda je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje

2:    Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde

3:    Naslov standarda v angleškem jeziku

4:    Referenčni dokument: dokument, ki je bil osnova za SIST

 

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost