Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002

Kazalo

430. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001, stran 796.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 24. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gornji Petrovci.
2. člen
Realizirani prihodki in odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001 so znašali:
– skupni prihodki         499,243.320,21 SIT
– skupni odhodki         494,210.094,75 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki  5,033.225,46 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001 v višini 5,033.225,46 SIT se prenese v prihodke proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2002.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/02-10
Gornji Petrovci, dne 24. januarja 2002.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.