Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002

Kazalo

420. Odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 789.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 27/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 10/98) ter 16. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 18. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
V odloku o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje v Občini Žiri (UVG, št. 22/98) se dopolni 4. člen tako, da se glasi:
“4. člen
V ureditvenem območju naselja je pomožne objekte možno locirati le na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, izven teh območij pa le izjemoma v primeru, da:
– služijo tradicionalnemu načinu gospodarjenja, ali če to narekujejo terenske ali vremenske razmere in prosilec izkaže, da ima status kmeta oziroma je lastnik zaščitene kmetije,
– gre za pomožne objekte za namene športa, rekreacije in turizma, katerih investitor je Občina Žiri.”
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 003-25/01
Žiri, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.