Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002

Kazalo

419. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku za Občino Žiri, stran 789.

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 18. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku za Občino Žiri
1. člen
V odloku o komunalnem prispevku v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 30/01 in 68/01) se v 10. členu spremeni prispevna stopnja za:
zidane kmetijske gospodarske objekte iz 30% na 3%,
objekti drobnega gospodarstva iz 80% na 60%,
poslovni prostori, trgovski in industrijski objekti iz 130% na 110%.
2. člen
V 10. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
Osnovno prispevno stopnjo za vse vrste objektov je 700 m2 gradbene površine. Za večje gradbene parcele se prispevne stopnje zmanjšujejo, in sicer:
700–1000 m2               10%
1001–1500 m2               15%
1501–2000 m2               20%
2001–3000 m2               25%
3001–4000 m2               30%
nad 4001 m2               35%
3. člen
Druga alinea 10. člena se dopolni s IV. točko in se glasi:
IV. za gospodarsko cono – P1 in stanovanjsko obrtno cono – SO velja faktor za območje, v katerem se investitorjev objekt nahaja 1,0.
4. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od dne sprejetja na Občinskem svetu občine Žiri.
Št. 0250-10/01
Žiri, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.