Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

166. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Prebold za leto 2002, stran 330.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00, 100/00 - sklep) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) je župan Občine Prebold, dne 20. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Prebold za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Prebold za leto 2002 se financiranje funkcij Občine Prebold ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Prebold za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Prebold za leto 2002 oziroma največ en mesec, to je do 31. 1. 2002.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Prebold za leto 2002 župan obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 403-04/01/2001-02
Prebold, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost