Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

163. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela, stran 327.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 21. redni seji z dne 4. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela
I
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2001 na območju Občine Polzela 160.535 SIT/m2.
II
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela znašajo 11 odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, od tega 5,5 odstotkov za individualno rabo in 5,5 odstotkov za kolektivno rabo.
III
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odstotek od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
IV
Povprečna gradbena cena se med letom valorizira v skladu z rastjo cen življenjskih stroškov, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 420-07/115/01
Polzela, dne 4. decembra 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost