Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

57. Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (MESUES-A), stran 1320.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA, KI SE NANAŠA NA OSEBE, UDELEŽENE V POSTOPKIH EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE (MESUES-A)
Razglašam Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (MESUES-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. oktobra 2001.
Št. 001-22-109/01
Ljubljana, 11. oktobra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA, KI SE NANAŠA NA OSEBE, UDELEŽENE V POSTOPKIH EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE (MESUES-A)
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 15/2000, v Uradnem listu RS, št. 58/2000) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“1. člen
Ratificira se Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice, sestavljen v Strasbourgu 5. marca 1996.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/00-59/2
Ljubljana, dne 3. oktobra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina