Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001

Kazalo

39. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 2/2001: sprememba Protokola D o monopolih, ki niso v skladu z 10. členom, stran 970.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA – EFTA ŠT. 2/2001: SPREMEMBA PROTOKOLA D O MONOPOLIH, KI NISO V SKLADU Z 10. ČLENOM
1. člen
Ratificira se sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 2/2001: sprememba Protokola D o monopolih, ki niso v skladu z 10. členom, ki je bil sprejet 24. aprila 2001.
2. člen
Sklep se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SKLEP SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA - EFTA
št. 2/ 2001
(Sprejet na petem sestanku dne 24. aprila 2001)
SPREMEMBA PROTOKOLA D O MONOPOLIH, KI NISO V SKLADU Z 10. ČLENOM
SKUPNI ODBOR
glede na to, da sta Liechtenstein in Švica odpravila svoja državna monopola na smodnik, in
ob upoštevanju 32. člena Sporazuma
SPREJME ODLOČITEV:
Sporazum se dopolni, kot sledi:
1. Protokol D se nadomesti z naslednjim besedilom:
“PROTOKOL D
MONOPOLI, KI NISO V SKLADU Z 10. ČLENOM
10. člen tega sporazuma se uporablja za Liechtenstein in Švico v zvezi z njunima monopoloma na sol le toliko, da bosta ti državi morali izpolniti ustrezne obveznosti, ki izhajajo iz posameznih sporazumov med državami EFTE in Evropsko skupnostjo.“
2. Ta odločitev začne veljati 1. julija 2001.
3. Generalni sekretar Evropskega združenja za prosto trgovino deponira besedilo te odločitve pri depozitarju.
DECISION OF THE JOINT EFTA-SLOVENIA COMMITTEE
No. 2 of 2001
(Adopted at the fifth meeting on 24 April 2001)
REVISED PROTOCOL D CONCERNING MONOPOLIES NOT ADJUSTED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10
THE JOINT COMMITTEE,
Noting that Liechtenstein and Switzerland have abolished their state monopolies concerning gunpowder,
Having regard to Article 32 of the Agreement,
DECIDES:
The Agreement shall be amended as follows:
1. Protocol D shall be replaced with the following wording:
“PROTOCOL D
MONOPOLIES NOT ADJUSTED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10
Article 10 of this Agreement shall apply to Liechtenstein and Switzerland with regard to their state monopolies concerning salt only to the extent that these States will have to fulfil corresponding obligations under the respective Agreements between the EFTA States and the European Community.”
2. This Decision shall enter into force on 1 July 2001.
3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe.
Št. 334-08/2001-3
Ljubljana, dne 15. junija 2001
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost