Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001

Kazalo

38. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 1/2001: sprememba Priloge II glede rib in drugih morskih proizvodov, stran 969.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA – EFTA ŠT. 1/2001: SPREMEMBA PRILOGE II GLEDE RIB IN DRUGIH MORSKIH PROIZVODOV
1. člen
Ratificira se sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 1/2001: sprememba Priloge II glede rib in drugih morskih proizvodov, ki je bil sprejet 24. aprila 2001.
2. člen
Sklep se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SKLEP SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA - EFTA
št. 1/ 2001
(Sprejet na petem sestanku dne 24. aprila 2001)
SPREMEMBA PRILOGE II
GLEDE RIB IN DRUGIH MORSKIH PROIZVODOV
SKUPNI ODBOR
glede na to, da je Švica, vključno z ozemljem Kneževine Liechtenstein, odpravila svoje carinske dajatve na sladkovodne ribe s poreklom iz Slovenije,
glede na to, da bo Slovenija odpravila svoje carinske dajatve na nekatere sladkovodne ribe s poreklom iz Liechtensteina ali Švice,
glede na to, da je Slovenija odpravila svoje carinske dajatve na sladkovodne ribe s poreklom iz Norveške ali Islandije,
glede na to, da je Slovenija odpravila svoje carinske dajatve na pripravljene ali konzervirane ribe in kaviar ter na nadomestke za kaviar s poreklom iz držav EFTE, in
ob upoštevanju 32. člena Sporazuma
SPREJME ODLOČITEV:
1. Prvi odstavek 3. člena Priloge II se črta.
2. 4. člen Priloge II se črta.
3. Ta odločitev začne veljati 1. julija 2001.
4. Generalni sekretar Evropskega združenja za prosto trgovino deponira besedilo te odločitve pri depozitarju.
DECISION OF THE JOINT EFTA-SLOVENIA COMMITTEE
No. 1 of 2001
(Adopted at the fifth meeting on 24 April 2001)
AMENDMENT TO ANNEX II
CONCERNING FISH AND OTHER MARINE PRODUCTS
THE JOINT COMMITTEE,
Noting that Switzerland, including the territory of the Principality of Liechtenstein, has eliminated its customs duties on freshwater fish originating in Slovenia,
Noting that Slovenia will eliminate its customs duties on the same freshwater fish originating in Liechtenstein or Switzerland,
Noting that Slovenia has eliminated its customs duties on freshwater fish originating in Norway or Iceland,
Noting that Slovenia has abolished its customs duties on prepared or preserved fish and caviar and caviar substitutes originating in an EFTA State,
Having regard to Article 32 of the Agreement,
DECIDES:
1. Paragraph 1 of Article 3 of Annex II shall be deleted.
2. Article 4 of Annex II shall be deleted.
3. This Decision shall enter into force on 1 July 2001.
4. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe.
Št. 334-08/2001-2
Ljubljana, dne 15. junija 2001
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina