Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

31. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado za ureditev skupnega mesta za opravljanje mejne kontrole na slovenskem državnem ozemlju na mejnem prehodu Pavličevo sedlo - Paulitschsattel, stran 896.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO ZA UREDITEV SKUPNEGA MESTA ZA OPRAVLJANJE MEJNE KONTROLE NA SLOVENSKEM DRŽAVNEM OZEMLJU NA MEJNEM PREHODU PAVLIČEVO SEDLO – PAULITSCHSATTEL
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado za ureditev skupnega mesta za opravljanje mejne kontrole na slovenskem državnem ozemlju na mejnem prehodu Pavličevo sedlo – Paulitschsattel, ki je bil podpisan na Dunaju 26. aprila 2001.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
D O G O V O R
med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado za ureditev skupnega mesta za opravljanje mejne kontrole na slovenskem državnem ozemlju na mejnem prehodu Pavličevo sedlo – Paulitschsattel
Vlada Republike Slovenije in Avstrijska Zvezna vlada sta se na podlagi četrtega odstavka 2. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu z dne 15. aprila 1999 dogovorili:
1. člen
Na mejnem prehodu Pavličevo sedlo – Paulitschsattel je na slovenskem državnem ozemlju urejeno skupno mesto za opravljanje mejne kontrole.
2. člen
Cona za avstrijske uslužbence obsega:
– odsek 1252 državne ceste R428 med skupno državno mejo in službenim mestom na območju za opravljanje mejne kontrole Pavličevo sedlo,
– prometno površino na območju za opravljanje mejne kontrole od cestne oznake do meje,
– službene prostore v pritličju skupnega objekta, ki so namenjeni izključno uporabi avstrijskih uslužbencev in so ustrezno označeni,
– odstavne prostore za motorna vozila, ki so urejeni ob skupnem objektu v smeri proti meji.
3. člen
1) Ta dogovor začne veljati hkrati s Sporazumom med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu z dne 15. aprila 1999.
2) Ta dogovor je sklenjen za nedoločen čas, lahko pa ga po diplomatski poti kadarkoli pisno odpove vsaka pogodbenica. Dogovor preneha veljati po preteku 90 dni, potem ko je druga pogodbenica prejela odpoved.
3) Neodvisno od tega pa dogovor preneha veljati, če preneha veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu z dne 15. aprila 1999.
V potrditev tega sta dogovor podpisala za to določena pooblaščenca.
Sestavljeno na Dunaju dne 26. aprila 2001 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Jože Hlep l. r.
Za Avstrijsko
Zvezno vlado
Dr. Christian Prosl l. r.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet in Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 280-03/2001-2
Ljubljana, dne 17. maja 2001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister