Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

30. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Maribor in Spielfeld, stran 892.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU MED POSTAJAMA MARIBOR IN SPIELFELD
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Maribor in Spielfeld, ki je bil podpisan na Dunaju 8. maja 2001.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
D O G O V O R
med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Maribor in Spielfeld
Vlada Republike Slovenije in Avstrijska Zvezna vlada sta se na podlagi četrtega odstavka 2. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu za železniški postaji Maribor in Spielfeld in za opravljanje mejne kontrole v potniških vlakih na progi med njima dogovorili:
1. člen
1) Na železniški postaji Spielfeld bo na avstrijskem državnem ozemlju urejeno službeno mesto za opravljanje slovenske mejne kontrole.
2) Na železniški postaji Maribor bo na slovenskem državnem ozemlju urejeno službeno mesto za opravljanje avstrijske mejne kontrole.
2. člen
Slovenska in avstrijska mejna kontrola v železniškem prometu se bo po potrebi in smotrnosti opravljala na železniških postajah Maribor in Spielfeld in v potniških vlakih na progi med železniškima postajama Maribor in Spielfeld. Mejna kontrola v potniških vlakih se nanaša na osebe in na njihovo osebno prtljago, na živali, ki jih vodijo s seboj, ter na ostale stvari, če je po higienskih, veterinarskih in fitosanitarnih predpisih mogoče opraviti mejno kontrolo v vlaku.
3. člen
1) Cona za slovenske uslužbence obsega:
Na železniški postaji Spielfeld:
– dva predvidena službena prostora v pritličju stavbe železniške postaje
– predvidene tire in perone na območju železniške postaje
– vse povezovalne poti med prej naštetimi objekti.
2) Cona za avstrijske uslužbence obsega:
Na železniški postaji Maribor:
– dva predvidena službena prostora v pritličju stavbe železniške postaje
– predvidene tire in perone na območju železniške postaje
– vse povezovalne poti med prej naštetimi objekti.
3) Sicer pa veljajo pri opravljanju mejne kontrole med vožnjo kot cona za uslužbence sosednje države vlaki na delu železniške proge v posamezni ozemeljski državi.
4) Kontrole se lahko opravljajo na vseh vlakih, ki vozijo med železniškima postajama, določenima v 2. členu.
4. člen
1) Prijete ali zavrnjene osebe ter zasežene stvari ali dokazna sredstva smejo, če prevoz po železnici ni primeren, prepeljati po najkrajši cestni povezavi
– slovenski uslužbenci od železniške postaje Spielfeld po deželnih cestah št. 675 in 671 in po zvezni cesti št. 67 do skupne meje pri mejnem prehodu Šentilj – Spielfeld;
– avstrijski uslužbenci od železniške postaje po Partizanski in Meljski cesti na hitro cesto H2 Maribor – Pesnica do krožnega križišča v Pesnici in po avtocesti A1 od Pesnice do Šentilja in dalje do skupne meje pri mejnem prehodu Šentilj – Spielfeld.
2) Za uradna dejanja, ki so za to potrebna, spadajo v območje con tudi vozila na cestnih povezavah, navedenih v prvem odstavku.
5. člen
1) Ta dogovor začne veljati hkrati s Sporazumom med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu z dne 15. aprila 1999.
2) Ta dogovor je sklenjen za nedoločen čas, lahko pa ga po diplomatski poti kadarkoli pisno odpove vsaka pogodbenica. Dogovor preneha veljati po preteku 90 dni, potem ko je druga pogodbenica prejela odpoved.
3) Neodvisno od tega pa Dogovor preneha veljati, če preneha veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu z dne 15. aprila 1999.
V potrditev tega sta dogovor podpisala za to določena pooblaščenca.
Sestavljeno na Dunaju dne 8. maja 2001 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ivo Vajgl l. r.
Za Avstrijsko
Zvezno vlado
Dr. Christian Berlakovits l. r.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet in Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 287-02/2001-2
Ljubljana, dne 17. maja 2001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina