Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5447. Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine, stran 13038.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine
1. člen
Višina pristojbin, ki se po tej uredbi plačujejo za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine, izražene v SIT, so naslednje:
1.   Patent
1.1.  Prijavna pristojbina,
    vključno z veljavnostjo za prva tri leta     20.000
1.2.  Vzdrževanje veljavnosti:
1.2.1.
    4. leto                      6.000
    5. leto                      7.500
    6. leto                      9.000
    7. leto                      11.000
    8. leto                      12.500
    9. leto                      14.500
    10. leto                     20.000
    11. leto                     28.000
    12. leto                     36.000
    13. leto                     43.000
    14. leto                     50.000
    15. leto                     57.000
    16. leto                     71.000
    17. leto                     93.000
    18. leto                     120.000
    19. leto                     160.000
    20. leto                     200.000
1.3.  Dodatne zahteve:
1.3.1. Poprava ali dopolnitev zahteve
    za priznanje prednostne pravice          5.000
1.3.2. Vzpostavitev prednostne pravice          7.500
1.3.3. Izdaja ugotovitvene odločbe            15.000
1.4.  Sporazum o razširitvi Evropskih patentov
    na Slovenijo oziroma
    Evropska patentna konvencija:
1.4.1. Objava prevoda 3.000
1.4.2. Sprememba evropske prijave v nacionalno      20.000
2.   Model
2.1.  Prijavna pristojbina, vključno s pristojbino
    za vzdrževanje za prvih 5 let:
2.1.1. za en izdelek                   15.500
2.1.2. za vsak dodatni izdelek pri prijavi,
    ki se nanaša na več izdelkov           12.000
2.2.  Vzdrževanje veljavnosti:
2.2.1. za naslednjih pet let za en izdelek        9.000
2.2.2. za vsak dodatni izdelek pri modelu,
    ki se nanaša na več izdelkov            6.000
3.   Znamka
3.1.  Prijavna pristojbina:
3.1.1. za vključno tri razrede              20.000
3.1.2. za vsak naslednji razred              3.000
3.1.3. za kolektivno znamko
    do vključno treh razredov             50.000
3.1.4. za vsak naslednji razred              9.000
3. 2. Pristojbina za registracijo znamke,
    vključno z veljavnostjo za prvih 10 let
    oziroma za obnovo znamke za 10 let:
3.2.1. za tri razrede                  30.000
3.3.2. za vsak naslednji razred             10.000
3.4.  Dodatne zahteve:
3.4.1. Razvrstitev ali poprava klasifikacije
    (za vsako blago oziroma storitev)         1.000
3.4.2. Ugovor zoper registracijo             10.000
3.5.  Mednarodna registracija:
3.5.1. Zahteva za mednarodno registracijo        10.000
3.5.2. Ugovor zoper registracijo mednarodne
    znamke                      15.000
4.   Zahteva za nadaljevanje postopka
    po zamudi                     15.000
5.   Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje       10.000
6.   Register:
6.1.  Vpis vsake spremembe v register          7.000
7.   Zamudna pristojbina
Zamudna pristojbina v višini 50% celotne pristojbine, ki ni bila pravočasno plačana.
2. člen
(1) Pristojbine iz 1. člena te uredbe so vplačane z dnem plačila na vplačilni račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v Ljubljani, št. 50100-840-061-3070 oziroma na blagajni Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
(2) Pri plačilu prijavne pristojbine za modele iz točke 2.1. in 2.1.2. se upoštevajo že plačane pristojbine.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 14/95), razen 1.5.1. točke 1. člena (vzdrževanje veljavnosti za 3. leto), ki se še naprej uporablja za patente s plačano pristojbino za vzdrževanje za prvi 2 leti.
4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-06/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina