Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5423. Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001, stran 12143.

Na podlagi 5. člena v zvezi z 19. in 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni list RS, št. 62/01 in 78/01) se v prilogi: »Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg«:
– za tarifno oznako 0102 10 10 doda besedilo, ki se glasi:
»0102 90       – Druge:
           – – domačih pasem:
           – – – z maso nad 300 kg:
           – – – – telice (samice goveda,
           ki še niso telile):
0102 90 51      – – – – – za zakol     30 SIT/kg ž.m.*
           – – – – krave:
0102 90 61      – – – – – za zakol     30 SIT/kg ž.m.*
           – – – – druge:
0102 90 71      – – – – – za zakol     75 SIT/kg ž.m.*
——————
* Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.«;
– besedilo za tarifno oznako 0201 30 00 za zvezdico dopolni tako, da se za besedo »Sloveniji.« doda naslednje besedilo:
»Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/2000-10
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost