Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5421. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, stran 12141.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
1. člen
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine na vstopni cestninski postaji predor Karavanke - jug za uporabo cestnega predora Karavanke.
2. člen
Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi skozi cestni predor Karavanke, se glede na število osi in višino vozila nad prvo osjo razvrščajo v pet cestninskih razredov:
1. razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
2. razred: vozila z več kot dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
3. razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo nad 1,30 m;
4. razred: vozila s tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo nad 1,30 m;
5. razred: vozila z več kot tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo nad 1,30 m.
Za razvrščanje skupine vozil v cestninske razrede iz prejšnjega odstavka se upošteva skupno število osi na vlečnem in priklopnem vozilu.
3. člen
Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo.
Višina cestnine za prvi cestninski razred se določi v tolarski protivrednosti za 6,5 evra (EUR), obračunani po srednjem tečaju iz tečajne liste Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tečajna lista). Za drugi, tretji, četrti in peti cestninski razred se cestnina določi v tolarski protivrednosti za 9,5 EUR za drugi, 9,5 EUR za tretji, 13,0 EUR za četrti in 23,0 EUR za peti cestninski razred.
Ob uporabi točkovne karte iz 8. člena te uredbe za vozilo 1. cestninskega razreda, ki vleče priklopno vozilo, se doplačilo cestnine za priklopno vozilo določi v tolarski protivrednosti za 3,0 EUR, obračunani po tečajni listi.
4. člen
Cenik cestnine določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. tako, da zneski cestnine za posamezne cestninske razrede, določeni na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena in zaokroženi na 50 SIT, ne odstopajo od izračunanih za več kot štiri odstotke.
Cenik cestnine se spremeni, če se srednji tečaj EUR po tečajni listi spremeni za več kot štiri odstotke.
Višina cestnine mora biti objavljena na vstopni cestninski postaji predor Karavanke - jug. Cestnina se na ceniku določi v tolarjih in v EUR.
5. člen
Cestnina se lahko plačuje s tujimi valutami, ki so s sklepom Vlade Republike Slovenije določene za plačevanje cestnine na slovenskih cestah.
Višina cestnine v tuji valuti se izračuna iz njene tolarske vrednosti po tečaju za odkup deviz poslovne banke, ki opravlja odkup deviz iz naslova plačila cestnine. Višina cestnine v tuji valuti lahko odstopa od izračunane za največ deset odstotkov, če so odstopanja potrebna zaradi zagotovitve enake višine cestnine v tuji valuti na cestninskih postajah predor Karavanke - jug in predor Karavanke - sever.
Pri plačilu cestnine s tujo valuto se preostanek plačila nad zneskom cestnine vrne v tolarjih. Tolarski zneski vračila se pri tem zaokrožijo na deset tolarjev navzdol.
6. člen
Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena se pri plačilu cestnine v EUR upošteva višina cestnine v EUR po zaporedju cestninskih razredov, kot je določena v drugem in tretjem odstavku 3. člena te uredbe, preostanek plačila pa se vrača v EUR.
Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se v obdobju od 1. januarja 2002 do 28. februarja 2002 lahko preostanek plačila cestnine z valutami držav, ki bodo v tem obdobju uvedle EUR, vrača v valuti plačila cestnine, če cestninska postaja predor Karavanke - jug z njo razpolaga.
7. člen
Uporabnik cestnega predora Karavanke plača cestnino na vstopni cestninski postaji predor Karavanke - jug.
Plačilo cestnine se lahko opravi z gotovino ali brezgotovinsko.
8. člen
Uporabnik, ki večkrat uporablja predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za osebno vozilo zagotovi popust z nakupom naslednjih točkovnih kart:
– s prenosljivo točkovno karto, na katero se prizna popust v višini 33,3 odstotka od zneska cestnine za število voženj, ki jih dovoljuje karta, in z veljavnostjo eno leto od dneva njene izdaje;
– z neprenosljivo točkovno karto, vezano na registrsko številko osebnega vozila, na katero se prizna popust v višini 66,6 odstotka od zneska cestnine za število voženj, ki jih dovoljuje karta, in z veljavnostjo en mesec od dneva njene izdaje.
Točkovne karte lahko uporabnik predora Karavanke kupi na cestninski postaji predor Karavanke - jug.
Brezgotovinsko plačilo cestnine se na cestninskih postajah predor Karavanke - jug in predor Karavanke - sever lahko opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.
9. člen
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami za brezgotovinsko plačevanje, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. in označi na ceniku iz 4. člena te uredbe.
Podjetju, ki pri plačilu cestnine za tovorna vozila s plačilno kartico DKV ali UTA v koledarskem letu preseže tolarsko protivrednost 363 EUR, določeno po istem tečaju kot cestnina, se za nadaljnja plačila cestnine prizna 10-odstotni popust. Za plačilo prve cestnine s popustom za tovorno vozilo se šteje tisto, katerega vrednost je v celoti preko tega zneska.
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 76/99).
11. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 425-05/2001-1
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost