Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5339. Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju borzno posredniških družb, stran 12068.

Na podlagi 200. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o poročanju borzno posredniških družb
1. člen
V sklepu o poročanju borzno posredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»Borzno posredniška družba je dolžna najkasneje v osmih dneh po preteku roka iz četrtega odstavka 10. člena sklepa o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah (Uradni list RS, št. 56/01) predložiti Agenciji poročilo o uskladitvi svojih likvidnih naložb, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev, v katerem navede višino sredstev, naloženih v vrednostne papirje Republike Slovenije ali Banke Slovenije.«
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-1/4-8/2001
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.