Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5271. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško, stran 11938.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Uradni list RS, št. 39/98, 8/99, 84/99 in 106/99) se v 2. členu na koncu drugega odstavka črta pika in doda besedilo:
»in za površine na katerih so zgrajeni daljnovodni stebri in za površine, na katerih stojijo stebri za distribucijo električne energije in transformatorji.«.
2. člen
V 9. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se, v skladu z 2. členom tega odloka, plačuje tudi od:
a) površin pod daljnovodnimi stebri in površin, ki so potrebne za normalno rabo le-teh, in sicer 100 m2 za vsak posamezni daljnovodni steber,
b) površin za normalno rabo objektov in stebrov za distribucijo električne energije, in sicer 5 m2 po stebru, kar velja tudi za transformatorje, ne pa za stebre omrežja, namenjene za priključevanje posameznih objektov.«.
3. člen
Doda se 14.a člen, ki glasi:
»14.a člen
Za obračun nadomestila za območja iz četrtega odstavka 9. člena tega odloka se določi 3000 točk, ne glede na kategorijo območja in vrsto zemljišča.
Letna višina nadomestila za območja iz četrtega odstavka 9. člena tega odloka se določi tako, da se število točk iz prvega odstavka tega člena pomnoži z ustrezno površino in z vrednostjo točke, določene na podlagi 15. člena tega odloka.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 1/18-414-5/98
Krško, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti