Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5253. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci, stran 11919.

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju besedila: državni pravilnik, Uradni list RS, št. 78/99) in 7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 15. izredni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D R E D B O
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci
1. člen
S to odredbo se določajo merila, pod katerimi se sme podaljšati obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, v katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci.
2. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije smejo praviloma obratovati v rednem obratovalnem času, ki je določen v 3. oziroma v 4. členu državnega pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Če gostinski obrat oziroma kmetija, ki opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v 3. in 4. členu državnega pravilnika, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
3. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje pristojnega organa Občine Gornji Petrovci, ki o tem odloča na podlagi meril iz te odredbe.
4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko obratujejo gostinski obrati oziroma kmetije, v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in nedeljo do 1. ure, v petek in soboto pa do 2. ure naslednjega dne.
5. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija sme občasno obratovati tudi izven v tej odredbi določenega podaljšanega obratovalnega časa ob raznih prireditvah (proščenja, veselice, zabavne prireditve...), vendar si mora tudi za to izjemno podaljšanje obratovalnega časa vsakič pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa Občine Gornji Petrovci.
Ne glede na določbe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena odredbe, lahko gostinec oziroma kmetija na podlagi 17. člena državnega pravilnika brez dovoljenja pristojnega organa Občine Gornji Petrovci obratuje dlje kot traja redni obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
6. člen
Ne glede na preostale določbe te odredbe lahko uprava Občine Gornji Petrovci izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, varnostna služba, prometna varnost ipd.) in tako dolgo, dokler ti pogoji niso izpolnjeni gostincu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije ne izda.
7. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu lahko med letom odvzame v naslednjih primerih:
– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe občanov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v času podaljšanja odpiralnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s strani policije, oziroma s strani pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– zaradi neizpolnitve drugih posegov, določenih s strani uprave Občine Gornji Petrovci v izdanem soglasju.
V tem primeru je možno odkloniti soglasje k podaljšanju obratovalnega časa tudi za eno leto v naprej.
8. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu izda za določen čas, in sicer za eno koledarsko leto. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
9. člen
Ta odredba začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3637/2001
Gornji Petrovci, dne 13. decembra 2001
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti