Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5252. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, stran 11918.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 15. izredni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
1. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen, če zakon določa drugačno večino.«
2. člen
V tretjem odstavku 89. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
3. člen
V 92. členu se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih.«
4. člen
Črta se tretji odstavek 96. člena.
5. člen
Prvi stavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto mora župan predložiti občinskemu svetu 30 dni po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.«
6. člen
Tretji odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina opredeljenih navzočih članov sveta.«
7. člen
V 116. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«
8. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati z dnem sprejetja in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3639/2001
Gornji Petrovci, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti