Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5247. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za leto 2002, stran 11915.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 31. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za leto 2002
1. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica se povišajo na podlagi izhodišč za planiranje javnofinačnih prihodkov in odhodkov za leto 2002.
2. člen
Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica znašajo mesečno:
1. Prva starostna skupina - otroci do 3 let:
– na otroka                        76.900 SIT
– na oddelek s 14 otroki                1,076.600 SIT
2. Druga starostna skupina - otroci od 3 do 7 let:
– na otroka                        53.930 SIT
– na oddelek z 22 otroki                1,186.460 SIT
3. Integrirani otroci s posebnimi potrebami:
– doplačilo za 1 oddelek                 115.158 SIT
4. Skrajšani pogram priprave na šolo:
– cena oddelka                      409.920 SIT
5. Program cicibanovih uric:
– cena oddelka                      163.520 SIT
6. Igralne urice:
– cena oddelka                      61.868 SIT
3. člen
Prispevek staršev iz prve in druge alinee 1. točke tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem odračuna nepripravljena hrana, kar znaša 280 SIT na dan (zajtrk, kosilo, malica) in 212 SIT na dan (zajtrk, kosilo).
4. člen
Za prisotnost otroka v vrtcu nad 10 ur starši doplačajo 200 SIT na uro.
Zamudna ura, ki znaša 800 SIT se obračuna za otroke, ki so prisotni preko poslovnega časa vrtca.
5. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnot otroka najmanj en in največ dva meseca.
6. člen
Za odsotnost otroka zaradi bolezni nad 30 dni starši lahko uveljavljajo znižanje prispevka na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
7. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto starši za vpisane otroke plačajo 50 odstotkov od določenega prispevka na osnovi odločbe občine.
8. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v mesecu.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, cene programov pa se uporabljajo od 1. 1. 2002 dalje.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in vrstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica, z dnem veljavnosti 1. 1. 2001.
Št. 640 -7/2001
Cerknica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti