Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001, stran 11900.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 59/99, 70/00 in 100/00) in 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99) ter 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001
1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001 (Uradni list RS, št. 92/01) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
“2. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov        Znesek v SIT
1.  Prihodki                   400,330.870
2.  Odhodki                    398,566.605
3.  Proračunski presežek (1–2)           1,764.265
II.  Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev             –
5.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                   –
6.  Prejeta minus dana posojila
   in sprememba kapitalskih deležev            –
III. Račun financiranja
7.  Zadolževanje proračuna                 –
8.  Odplačilo dolga                     –
9.  Neto zadolževanje (7–8)                 –
10.  Povečanje sredstev na računih         1,764.265"
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/05/2001
Braslovče, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti