Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5231. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 11899.

Na podlagi navodila o oblikovanju cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01), uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 46/01 in 60/01), odredbe o pošiljanju obvestila o spremembi cen (Uradni list RS, št. 84/01), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 383-02/2001-5 z dne 25. 10. 2001, 9. sklepa št. 383-5/01 z dne 15. 1. 2001 in 1. sklepa št. 383-3/01-8 z dne 17. 7. 2001, ki ju je sprejel Mestni svet mestne občine Ljubljana je direktor Snage Javnega podjetja d.o.o. sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih na območju Mestne občine Ljubljana izvaja javno podjetje SNAGA d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je 1.266,10 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki 829,00 SIT/m3
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 437,10 SIT/m3.
2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadkov, je priloga sklepa.
3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisani davki in takse.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa, preneha veljati sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 89/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati in se uporabljati od 1. 1. 2002.
Št. 12439
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
V. d. direktorja
Valter Nemec, univ. dipl. ek. l. r.
               CENIK

1. Cene storitve javne službe za komunalne odpadke iz
gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti,
ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom,
so za velikosti vrečke ali posode za enkratni prevzem naslednje:

-----------------------------------------------------------------
      Ravnanje      Odlaganje        Osnovna 
     z odpadki       odpadkov       cena skupaj
       (SIT)        (SIT)          (SIT) 
-----------------------------------------------------------------
Za vrečko
50 l     61,80        50,10         111,90
100 l    116,50        93,10         209,60

Za posodo
80 l     66,30        35,20         101,50
120 l    99,00        52,70         151,70
240 l    199,00       105,20         304,20
360 l    298,00       158,30         456,30
500 l    415,00       220,00         635,00
550 l    455,00       241,90         696,90
660 l    546,00       289,00         835,00
700 l    578,00       307,90         885,90
770 l    635,00       338,70         973,70
900 l    740,00       396,00        1.136,00
1000 l   825,00       440,20        1.265,20
1100 l   905,00       484,20        1.389,20
-----------------------------------------------------------------

2. Cene storitev odlaganja ostalih komunalnih odpadkov so:

-----------------------------------------------------------------
Klasifikacijska Vrsta odpadka        Povprečna  Cena 
številka                   specifična (SIT/m3)
odpadka                    teža
                       (kg/m3)
-----------------------------------------------------------------
20 02 01     Odpadki iz vrtov in parkov,
         primerni za kompostiranje   242    1.468,50

20 02 02     Zemlja in kamenje      1.800   10.922,40

20 02 03     Odpadki iz vrtov in parkov
         vključno z odpadki iz
         pokopališč, neprimerni za
         kompostiranje         242    1.468,50

20 03 03     Odpadki iz čiščenja cest   262    1.589,80

         Mešani komunalni odpadki iz
         gospodinjstev

20 03 01     - redni odvoz         90     546,10

20 03 01     - drugi komunalni odpadki   293    1.777,90

20 03 07     - kosovni odpadki       159     964,80
-----------------------------------------------------------------

3. Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za
komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji
naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, se določi na
podlagi naslednjega izračuna:

strošek (mesečni) = E x N,

kjer sta:

E - cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali posode iz
  prve točke tega cenika in
N - število prevzemov posod ali vrečk v koledarskem mesecu.

4. Pri izračunu cene za odlaganje komunalnih odpadkov iz 1. in 2.
točke tega cenika je upoštevana osnovna cena odlaganja komunalnih
odpadkov 6.068,00 SIT za tono odloženih komunalnih odpadkov, za
odpadke v vrečkah in posodah pa tudi povprečna specifična teža 90
kg/m3 ter 80% povprečna stopnja polnjenja posod.

5. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se za
obračun storitev javne službe upošteva 30% cene iz 1. točke te
priloge, ki velja za prevzemanje komunalnih odpadkov v posodi s
prostornino 120 litrov.

6. Če v primeru spremembe velikosti posode za prevzem komunalnih
odpadkov iz 1. točke te priloge izvajalec javne službe zaradi
pomanjkanja posod ne zamenja posode, se do zamenjave posode
obračunava storitev javne službe na podlagi spremenjene
prostornine posode.

7. Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med
posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim
zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja
število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v
posameznem stanovanju. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe
ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe
niso posredovali pisno podatke in dokazila o številu prebivalcev
s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se
uporabi kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe
po posameznih stanovanjih podatke o tlorisnih površinah
stanovanj.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti