Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5227. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice, stran 11897.

Na podlagi 54. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01) ter na podlagi drugega odstavka 170. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice
1. člen
V sklepu o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice (Uradni list RS, št. 6/01) se v 11. členu beseda »nivo« nadomesti z besedo »višino«.
Na koncu 1. točke se doda besedilo »pri čemer se prikaže strukturo naložb po vrstah naložb, ročnosti naložb (po pogodbeni zapadlosti oziroma unovčljivosti za tržne vrednostne papirje), izpostavljenosti (izdajatelj, upnik in njuna država) in po valutah,«.
V 2. točki se za navedbo »med letom« doda besedilo »(posamična povečanja oziroma zmanjšanja posebej za dolžniške vrednostne papirje, posojila in lastniške vrednostne papirje)«.
2. člen
V 12. členu se na koncu 1. točke doda besedilo »pri čemer se prikaže strukturo naložb po vrstah naložb, ročnosti naložb (po pogodbeni zapadlosti oziroma unovčljivosti za tržne vrednostne papirje), izpostavljenosti (izdajatelj, upnik in njihova država) in po valutah,«.
V 2. točki se za navedbo »med letom« doda besedilo »(posamična povečanja oziroma zmanjšanja posebej za dolžniške vrednostne papirje, posojila in lastniške vrednostne papirje)«.
3. člen
V 13. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi »Poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj mora za vsako od naslednjih vrst tveganj: kapital in kapitalska ustreznost ter zagotavljanje minimalnega kapitala, naložbeno tveganje, pozavarovanje in sozavarovanje, likvidnost in druge vrste tveganj obsegati najmanj:«
V 1. točki se za besedo »tveganja« doda besedilo »z mnenjem revizorja,«
2. točka se spremeni tako, da se glasi: »opis postopka upravljanja s tveganji z mnenjem revizorja«.
Črta se 4. točka, sedanja 5., 6. in 7. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
Nova 4. točka se spremeni tako, da se glasi: »opis sistema notranjih kontrol z mnenjem revizorja,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Revizor pojasni tudi morebitne popravke pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in naložbe zavarovalnice iz lastnih virov.«
4. člen
V 14. členu se v 1. točki za besedo »preizkušeni« doda beseda »notranji«.
5. člen
V 16. členu se v prvem odstavku beseda »ugotovitvami« nadomesti z besedo »mnenjem«.
6. člen
V 18. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo »ter mnenje revizorja«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti