Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5110. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Žužemberk, stran 10982.

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90) in na podlagi 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 22. seji, dne 30. 11. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Žužemberk
1. člen
Enoletna najemnina za najem grobov znaša za vsak posamezni grob:
– družinski grob 3.000 SIT,
– enojni, žarni in otroški grob 1700 SIT,
– grobnica 5000 SIT.
2. člen
Gospodinjstvom, ki so v celoti poravnala prispevek za izgradnjo mrliške vežice, se zaračunava najem vežice:
– za en dan v višini 3.000 SIT.
3. člen
Gospodinjstva, ki so za izgradnjo mrliške vežice prispevale en obrok za izgradnjo vežice, se zaračunava najem vežice:
– za en dan v višini 4.500 SIT.
4. člen
Gospodinjstva, ki niso prispevala za izgradnjo vežice, se zaračunava najem vežice:
– za en dan v višini 6.000 SIT.
5. člen
Kot prvi dan najema vežice se upošteva dan, ko je bil pokojnik pripeljan v mrliško vežico, zadnji dan uporabe pa dan, ko je bil pokojnik odpeljan iz mrliške vežice.
6. člen
V ceni najema vežice so vračunani stroški ogrevanja, električne energije in komunalnih storitev. Uporabnik je dolžan po uporabi prostore vežice očistiti. V primeru poškodbe ali odtujitve dela inventarja, je uporabnik dolžan plačati nastalo škodo.
7. člen
Zbrana sredstva se namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč ter za vzdrževanje pokopaliških objektov.
8. člen
Uporabnik vežice je dolžan v roku sedmih dni po uporabi vežice plačati stroške najema na sedežu Občine Žužemberk, Grajski trg 33, v nasprotnem primeru se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
9. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01- 946/33
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.