Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5058. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 10449.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in 99/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
2. člen uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 50/99, 5/00, 4/01 in 52/01) se spremeni tako, da se glasi:
“Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan 1. januarja 2002 znaša 285 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.”
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini 1.871,5000 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 35,8667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje specifična trošarina v višini 1.122,9000 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 21,5200% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”
4. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. januarja 2002 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in 99/01) mora na dan 31. decembra 2001 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00) v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika – 122001.“
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-11/2001-3
Ljubljana, dne 14. decembra 2001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost