Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5057. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine, stran 10449.

Na podlagi 14. člena zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
1. člen
V uredbi o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) se za sedanjim 8. členom dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
“8.a člen
Pogodbo o vodenju registra nematerializiranih vrednostnih papirjev za obveznice med KDD in Republiko Slovenijo sklene v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali druga oseba po njegovem pooblastilu.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se Republika Slovenija zaveže plačevati KDD nadomestilo za opravljene storitve v skladu z veljavno tarifo KDD.
8.b člen
Ministrstvo, pristojno za finance, vloži pri KDD nalog za izdajo obveznic z vpisom obveznic v centralni register na račun SOD.
SOD do izročitve obveznic prejemnikom obveznic v skladu s to uredbo nima in ne more uveljavljati nikakršnih pravic iz obveznic.
SOD je dolžna o vsaki spremembi na računu iz prvega odstavka tega člena obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, najkasneje naslednji delovni dan po nastanku takšne spremembe.”
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-21/2001-4
Ljubljana, dne 14. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost