Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5056. Sklep o izdajanju odločb na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca, stran 10448.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 22. seji dne 30. 11. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
1
Pri izdajanju odločb na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca se vsem občanom Občine Žužemberk, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo kot podjetniki ali samostojni podjetniki in po predloženi dokumentaciji z upoštevanjem vseh prihodkov iz pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00) ne dosegajo 40% povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v RS v predhodnem letu, se določi najnižje plačilo za prvega otroka v višini 40% cene programa v vrtcu, kar predstavlja plačilo iz 4. plačilnega razreda. Drugega otroka se razvrsti v 3. plačilni razred.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 032-01/01-948/35
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.