Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5053. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec, stran 10447.

Na podlagi četrtega odstavka 27. člena, 32. in 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95 in 20/98) sklepa Mestne skupnosti Žalec o prenehanju mandata članom sveta Mestne skupnosti z dne 23. 10. 2001 ter sklepa Občinskega sveta občine Žalec št. 01501/00001 o odpravi dela sklepa mestne skupnosti Žalec o prenehanju mandata članom sveta Mestne skupnosti z dne 23. 10. 2001, ki ga je občinski svet sprejel na 26. seji dne 29. 11. 2001 je Občinska volilna komisija Žalec
r a z p i s a l a
nadomestne volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec
1
Nadomestne volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec bodo v nedeljo, dne 13. januarja 2002.
2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se določi 1. december 2001.
3
Za izvedbo nadomestnih volitev skrbita Občinska volilna komisija Žalec in Volilna komisije mestne skupnosti Žalec.
Št. 00608/0002/2001
Žalec, dne 30. novembra 2001.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Žalec
Slavko Košenina l. r.