Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5050. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Žalec na dva nova zavoda, stran 10445.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) so občinski sveti, Občine Braslovče na seji dne 31. 5. 2001, Občine Polzela na seji dne 6. 3. 2001, Občine Prebold na seji dne 14. 6. 2001, Občine Tabor na seji dne 11. 6. 2001, Občine Vransko na seji dne 26. 2. 2001, Občine Žalec na seji dne 15. 2. 2001 sprejeli
O D L O K
o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Žalec na dva nova zavoda
1. člen
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec (v nadaljevanju: ustanoviteljice), kot pravne naslednice bivše Občine Žalec (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98, 76/98 – (odločba US), 73/98, 72/98 in 75/98) spreminjajo organiziranost javnega zavoda Zavod za kulturo Žalec, ustanovljenega z odlokom bivše Občine Žalec št. 611-001/91 8 (Uradni list RS, št. 13/97, 95/99 in 13/00), na dva nova zavoda, na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
2. člen
Zavod za kulturo Žalec se razdeli na dva nova zavoda, in sicer:
– Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec,
– Občinska matična knjižnica Žalec.
Ustanoviteljske pravice nad Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec prevzame Občina Žalec, nad zavodom Medobčinska matična knjižnica Žalec pa prevzamejo ustanoviteljske pravice vse občine v naslednjih razmerjih:
– Občina Braslovče 12%,
– Občina Polzela 13%,
– Občina Prebold 12%,
– Občina Tabor 4%,
– Občina Vransko 6%,
– Občina Žalec 53%.
Ustanoviteljice sprejmejo odloka o ustanovitvi novih zavodov skladno z zakonom o zavodih.
3. člen
Nov Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec prevzame v delovno razmerje 4 delavce obstoječega zavoda, Zavod medobčinska matična knjižnica Žalec pa 6 delavcev.
4. člen
Premoženje Zavoda za kulturo Žalec se razdeli med ustanoviteljice skladno s 26. členom pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec.
5. člen
Zavod za kulturo Žalec preneha poslovati z dnem vpisa prenehanja v sodni register.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64101/00004/2001
Tabor, dne 14. junija 2001.
Župan
Občine Braslovče
Duško Goričar l. r.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.