Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5048. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2001, stran 10443.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 31. redni seji dne 23. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Zavrč za leto 2001 (Uradni list RS, št. 16/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Zavrč za leto 2001 znašajo 206,958.000 SIT, in sicer:
-------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov         v SIT
I. prihodkov                206,958.000
II. odhodkov                206,958.000
-------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.”
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-4/2001
Zavrč, dne 23. novembra 2001.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.