Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5042. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2002, stran 10441.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98, 10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 23. redni seji dne 26. 11. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2002
I
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Tabor za leto 2002 znaša 174.169 SIT/m2.
II
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni Občine Tabor v letu 2001 (Uradni list RS, št. 113/00).
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 420-07/2002-01
Tabor, dne 26. novembra 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.