Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5037. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 2001, stran 10439.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99 in 67/01) je Občinski svet občine Semič na 26. seji dne 4. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2001 (Uradni list RS, št. 12/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Občinski proračun za leto 2001 obsega:
----------------------------------------------------------------
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:              SIT
– prihodki                      510,900.000
– odhodki                      543,000.000
– primanjkljaj                    32,100.000
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki                       2,100.000
– odhodki                           –
– presežek                       2,100.000
c) Račun financiranja
– prihodki                      30,000.000
– odhodki                           –
– presežek                      30,000.000
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in posebnem delu proračuna in so sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 403-02-05/2001-2
Semič, dne 5. decembra 2001.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.