Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5036. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2002, stran 10439.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je županja Občine Ravne na Koroškem dne 1. 12. 2001 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2002, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2001, vendar najdlje do 31. 3. 2002.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2001.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2002.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2001.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2002.
Št. 403-02-2/01-20
Ravne na Koroškem, dne 1. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.