Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu", stran 10438.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 43. in 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 - odl. US RS, 1/99, 41/99, 54/00, 26/01), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) in 3. točke sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer št. 151-04-6/01-1960 z dne 3. 7. 2001 je Občinski svet občine Ljutomer na 31. seji dne 26. 11. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve »pomoč družini na domu«
1. člen
V pravilniku o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« (Uradni list RS, št. 75/98, 12/99 in 61/01) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve pomoči na domu je ob spremembi tega pravilnika 1.589 SIT/uro.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 151-04-6/01
Ljutomer, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.