Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer, stran 10438.

Na podlagi 7. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na predlog Komisije za štipendiranje, sprejet na sestanku dne 14. 11. 2001 na 31. seji dne 26. 11. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer
1. člen
V pravilniku o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/96) se v 39. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»V primerih, da komisija ugotovi, da obstajajo povečane potrebe po določenem kadru v Občini Ljutomer, lahko predlaga Občinskemu svetu občine Ljutomer, da se podeli štipendija tudi za študij razrednega pouka.«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-6/01
Ljutomer, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.