Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5033. Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti, stran 10438.

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00) ter 7. in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 31. seji dne 26. 11. 2001 sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
za oddajo javnih naročil male vrednosti
1. člen
S to spremembo se spremeni pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 1/01, v nadaljevanju: osnovni pravilnik).
2. člen
Spremeni se 1. točka 7. člena osnovnega pravilnika in se glasi:
»1. Do vrednosti 1,000.000 SIT«
V prvem odstavku 7. člena osnovnega odloka se vrednost »500.000 SIT« nadomesti z vrednostjo »1,000.000 SIT«.
3. člen
Spremeni se 2. točka 8. člena osnovnega pravilnika in se glasi:
»Vrednosti nad 1,000.000 SIT do zneska določenega v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.«
4. člen
Ta sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 403-05-7/01-4016
Ljutomer, dne 27. novembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.