Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5032. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2002, stran 10438.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 115. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je župan dne 7. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2002
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Lendava za leto 2002 se financiranje funkcij Občine Lendava ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Lendava za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 01501-0001/01
Lendava, dne 7. decembra 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.