Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5026. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2001, stran 10429.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in 79/01) ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na 19. redni seji dne 19. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobilje za leto 2001 (Uradni list RS, št. 28/01) se spremeni 2. člen odloka tako, da glasi:
“2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov          SIT
------------------------------------------------------
– skupni prihodki             108,600.424
– odhodki                 105,501.705
------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v rebalansu proračuna Občine Kobilje za leto 2001, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in je sestavni del spremembe odloka o proračunu Občine Kobilje.«
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 971
Kobilje, dne 19. novembra 2001.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.