Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5025. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin, stran 10429.

Na podlagi določil druge alinee drugega odstavka 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) ter sklepa Občinskega sveta občine Kobarid, da se do roka njihove uskladitve, občinski odloki, sprejeti v Občini Tolmin v času do 31. 12. 1995, uporabljajo tudi v Občini Kobarid ter prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 24. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin
1. člen
V odloku o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 5/94) se spremeni in dopolni prvi odstavek 4. člena tako, da se besede »faktor 26.00« nadomestijo z besedami »faktor 1.3«.
2. člen
Spremeni in dopolni se vsebina oznake »k« drugega odstavka 4. člena odloka tako, da se besede »faktor 60« nadomestijo z besedami »faktor 2.0«
3. člen
Spremeni in dopolni se vsebina prvega odstavka 11. člena odloka tako, da se besede: »občinska skupščina na predlog upravnega odbora sklada stavbnih zemljišč« nadomestijo z besedami: »Svet občine Kobarid s sklepom«.
Sprememba faktorjev iz 1. in 2. člena velja na območju Občine Kobarid.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati s 1. 10. 2001.
Št. 350-1/01
Kobarid, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.