Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2001, stran 10429.

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00) je Občinski svet občine Kobarid na 33. seji dne 6. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2001 (Uradni list RS, št. 63/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
Občinski proračun se za leto 2001 določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------
         bilanca prihodkov in odhodkov  račun financiranja
--------------------------------------------------------------------
Prihodki     1.199,990.500 SIT        32,000.000 SIT
Odhodki     1.231,416.820 SIT
Presežek                     32,000.000 SIT
Primanjkljaj    31,426.320 SIT
--------------------------------------------------------------------
Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi Bilanca prihodkov in odhodkov ter Račun financiranja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 40302-2/000
Kobarid, dne 6. decembra 2001.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.