Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

4999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa JRO, stran 10335.

Na podlagi 23. in 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa JRO
1. člen
V pravilniku o vrednotenju kakovosti in financiranju programa JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) se na koncu šeste alinee drugega odstavka 37. člena doda besedilo, ki glasi:
»in tabele III. a, III. b in III. c, ki so podlaga za ocenjevanje za naslednja leta in ki so priloga št. 12 tega pravilnika«.
2. člen
V zadnji alinei 40. člena se za besedo »delo« doda vejica, besedilo »(tabele I.–IV.)« se nadomesti z besedilom »prikazanih v tabelah I. a, I. b, II. a, II. b in II. c, ki so priloge št. 8, 9, 10 in 11 tega pravilnika.«
3. člen
V prvi alinei prvega odstavka 66. člena se besedilo »od I. do IV.« nadomesti z besedilom »I. a, I. b, II. a, II. b, II. c, III. a, III. b in III. c«.
4. člen
V prvi alinei 67. člena se besedilo »od I. do IV.« nadomesti z besedilom »I. a, I. b, II. a, II. b, II. c, III. a, III. b in III. c«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 706/2001
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport