Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

4995. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni higienik, stran 10330.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni higienik
1. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni higienik (VIŠ), na 50. seji 17. julija 2001 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše izobrazba, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega jezika.
2. osnove računalništva
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike.
3. psihologija za ustne higienike
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije.
4. uvod v ustno higieno, medicinskoetična pravila in prva pomoč
5. anatomija in fiziologija
6. dietetika in prehrana
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz medicine ali stomatologije.
7. biologija celice in histologija
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz medicine, stomatologije, biologije, farmacije ali biokemije.
8. mikrobiologija in kontrola infekcije, patologija in farmakologija
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz medicine.
9. anatomija, histologija in fiziologija zobnega organa in ustne votline
10. oralna patologija in ustne bolezni
11. parodontologija
12. preventivno zobozdravstvo in pedontologija
13. splošno zobozdravstvo
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz stomatologije.
14. oralna radiologija
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz stomatologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz radiologije.
15. zobozdravstvena vzgoja in preventiva
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz stomatologije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje.
16. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz stomatologije.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-164/2001
Ljubljana, dne 7. novembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport