Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

4991. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dvoje prostih mest sodnikov ustavnega sodišča, stran 10329.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije ter 9. in 12. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dvoje prostih mest sodnikov ustavnega sodišča
Po obvestilu predsednice ustavnega sodišča izteče mandat dvema sodnikoma ustavnega sodišča 24. maja 2002. Zato je potrebno objaviti poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dvoje prostih mest sodnikov ustavnega sodišča.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
Št. 001-23-3/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.