Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001

Kazalo

4928. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic, stran 10289.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
1
Sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97, 35/97 in 29/98) se spremeni tako, da se v 2. točki doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prvi in drugi odstavek se od kratkoročnih posojil na podlagi začasne prodaje kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev ne izračuna obveznih rezerv.“
2
Črta se 7. točka. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za izračun obveznih rezerv za mesec januar 2002.
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.