Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4890. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Stanovanjska cona XII in XIII - del Sp. Hudinja", stran 10184.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja«, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. (št. proj. 588/01) in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94).
II
Spremembe in dopolnitve ZN Stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja obravnava območje, ki ga na severu omejuje južni rob obstoječe pešpoti (parc. št. 500/24 k.o. Sp. Hudinja), na vzhodu zahodni rob pločnika ob Mariborski cesti, na jugu severni rob Podjavorškove ulice in na zahodu vzhodni rob pločnika Opekarniške ceste.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN Stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja se začne osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-298/98
Celje, dne 21. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost